Proces projektowania opakowań jest ściśle związany z działem handlowym.

To właśnie po otrzymaniu zebranych informacji należy przystąpić do działania. Wiedza ta pomaga projektantowi określić oczekiwania klienta i zaproponować optymalne sprawdzone rozwiązanie z katalogu FEFCO lub nieszablonowe tzw. „szyte na miarę”.


Cały proces projektowania wspierany jest przez program CAD. Wymieniony software znacząco przyspiesza przebieg akceptacji u klienta jak i dostawców narzędzi produkcyjnych. Ma to istotny wpływ na skrócenie czasu potrzebnego do uruchomienia produkcji.

Nasze oprogramowanie obsługuje formaty dxf. dwg. oraz PDF


Samo narzędzie CAD nie jest miarodajne. Mogą wystąpić niedociągnięcia linii, błędy techniczne, konstrukcyjne itp. W celu podwójnej weryfikacji proponowanego rozwiązania korzystamy z plotera tnąco – bigującego Xerkses. Pozwala to na szybkie wycięcie opakowania (nawet do 100m/min), a po złożeniu prototypu na naniesienie ewentualnych poprawek.

Ploter tnąco - bigujący Xerkses

Gotowe opakowanie


Reasumując, powyższe narzędzia: zestawiony software CAD z ploterem Xerxes skracają czas opracowania konstrukcji, wycięcia prototypu i dostarczenia do klienta. Finalnie uruchomienie produkcji następuje szybciej, a aspekt błędu jest ograniczony do minimum!

W dobie XXI wieku opakowanie ma służyć jako nośnik informacyjny budujący relacje konsument-klient (na przykład w najprostszej formie graficznej jakim jest logo lub motyw). Posiadając oprogramowanie do obróbki grafiki możemy w szybki sposób stworzyć gotowy projekt graficzny opakowania. Pracujemy z grafiką wektorową (takie pliki powinny trafiać od naszych dostawców i klientów).

Obsługujemy formaty PDF. Eps. Svg i pracujemy z grafiką wektorową


Dobór koloru opakowania dokonywany jest wg wzornika Pantone na przykładzie posiadanego wzoru od klienta lub wg przesłanego projektu szaty graficznej.

Gotowy projekt opakowania

Wzorniki Pantone


Dzięki stosowanemu oprogramowaniu, projektowanie szaty graficznej opakowania w firmie Dropak powoduje iż proces akceptacji u klienta oraz dostawcy jest szybszy. Skróceniu ulega czas oczekiwania na farby i klisze fotopolimerowe od dostawców, a tym samym wdrożenia nowego opakowania.

Połączenie oprogramowania CAD, graficznego oraz plotera do wycinania prototypów spowodował obniżenie czasu potrzebnego do opracowania technologii. Cały proces jest bardziej przejrzysty, ekonomiczny i co warte podkreślenia bezpieczny dla producenta i klienta.

W celu poznania procesów przetwórczych tektury i produkcji opakowań zapraszamy do zakładki technologia. Dział projektowania jest w ciągłym rozwoju co gwarantuje produkcję opakowań na najwyższym poziomie z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i urządzeń dostępnych na rynku.