Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się producentem opakowań

Dowiedz się o naszej misji

Sponsoring

Dropak od lat prowadzi działalność sponsoringową i jest to sponsoring społeczny. Cele naszego zaangażowania opierają się na wspieraniu lokalnych inicjatyw, które służa poprawie jakości życia mieszkańców. Szczególna wage przykładamy do edukacji dzieci i młodzieży, wspierając finansowo placówki edukacyjne przyczyniamy się do zwiększania ich szans na rozwijanie pasji i zainteresowań.